Museum of Contemporary Russian Art
 
SlavaZakharinsky
" " (10)
..
..
LeonidShchemelev
1993,6080cm,
.
VitalyChernobrisov
1993,5030cm,
/
GeorgySkripnichenko
1962,2331..
(..
LeonidShchemelev
1990,5035cm,
.
VladimirAkulov
1993,10070cm,
..
NEXT PAGE NEXT PAGE